Thursday, January 31, 2013

|| ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯ ||

ಕೈಯಲಿ ಗಡಿಯಾರ
ಕಳೆದರೂ ಶನಿವಾರ
ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಸಮಯಾನ
ಆಗದು ಯಾಕಯ್ಯ ||

ದಿನಕೊಂದು ವಾರವು
೩೦ ದಿನಕೊಂದು ತಿಂಗಳು
೩೬೫ ದಿನಕೊಂದು ವರ್ಷವು
ತಿಳಿಯಯದ ಹಾಗೇನೆ ಓಡೋದು ಕಾಲವು ||

ಇಂದೇನೊ ಸೋತೇವು
ನಾಳೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇವು
ಏಳು ಬೀಳೀನ ಆಟದಲಿ
ನಿಲ್ಲದು ತಿರುಗುವ ಚಕ್ರವು

ಯಾವತ್ತು ಸೂರ್ಯಾನು
ಪೂರ್ವದಿ ಮೂಡೋನು
ದಿನ ನಡೆಯೊ ಸತ್ಯಾನ
ಮಾಡಲಾಗದು ಮಿಥ್ಯಾನ ||

ಚಂದ್ರ ಕರಗುವನು
ಪೌರ್ಣಿಮೆಯಲಿ ಅರಳುವನು
ಕುಗ್ಗುತಲಿ ಹಿಗ್ಗುತಲಿ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೆಳಗುವನು ||

ಅಡಗಿರೊ ಜಗದ ಸತ್ಯಾನ
ಬೇಧಿಸ ಹೊರಟರೂನು
ಅವನು ಹಾಕೋ ತಾಳಕ್ಕೆ
ನಾವು ಕುಣಿಯೋದು ಪಕ್ಕಾನೆ ||

No comments:

Post a Comment