Tuesday, May 8, 2012

|| ಕಣ್ಣಬಿಂದು ||

                                                            
ಕಂಬನಿಯೊಂದು ಜಾರಿಬಂದು
ಅಂತರಾಳದ ನೋವಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೆಂದು
ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ವೇದನೆಯನು ಹೊರಗೆತಂದು
ಸಾರಿ ಸಾರಿ ದುಃಖದ ಪರಿಯನು ಪಸರಿಸುತಿದೆ
ನೀ ಸಿಗದೆ ಒಂಟಿ ಜೀವವು ಜಂಟಿಯಾಗದು
ನಗುವ ನಟನೆಯಲಿ ನಂಬಿಸುತ ನಡೆವುದು ||

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯೆಂದು
ತಿಳಿದರೆ ಪೊಪ್ಪಾಯಿಯಂತೆ ಪೊಳ್ಳಾಯಿತು
ಸೇವಂತಿಯಂತೆ ಗುಚ್ಚಾಗಿಯೆಂದುಕೊಂಡರೆ
ಮೋತಿಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಮುದುಡಿ ಮಬ್ಬಾಯಿತು
ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಯನು ನಂಬಲಾಗದೆ
ಎದೆಯ ಬಡಿತದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೇಳುತಿದೆ ||

ಸಂಗಾತಿಯಾದೆನು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕುಗಳಿಗೆ
ಜೊತೆಯಾಗಿನಿಂತೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ
ಸನ್ನೆಯಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸಾವಿರ ಭಾವನೆಗಳನು
ಮೌನದಲಿ ಮೆರೆಸಿದೆ ಮನಸಿನ ಮಾತುಗಳನು
ಹೃದಯವ ಹಿಂಡುತ ಯಾಕೆ ನೀ ದೂರಾದೆ
ನನ್ನಾವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನೀಡಲು ರಕ್ತಹರಿಸಿದೆ ||

ಛಾಯೆಗು ಸಹ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ
ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದೆ
ದೂರಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತರೆನಂತೆ
ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿವುದು ನಿನ್ನ ನೆನೆಪು 
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ಕರಿನೆರಳಿನಂತೆ
ಬದುಕಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ದೂರದಲಿ ನಗುತಿರು ಎಂದೆಂದು
ಜೀವನ ಕಳೆಯುವೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲಿ ಹರಿಸುತ ಕಣ್ಣಬಿಂದು  ||

Friday, May 4, 2012

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂಧನ ನಾಳೆ ನೀರು

ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆಮಾಡಿ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಂದು ಇಂಧನ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಜೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಯಂತ್ರಗಳ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾನವನು ಭೂಗರ್ಬ ಅಗೆದು ಇಂಧನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರದ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ, ನೀರುತೋಕುವಲ್ಲಿ, ನೀರುಎತ್ತುವಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, ಮನೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಿಹೀಗೆ ಮಾನವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂಧನವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಇಂದು ಸ್ವಂತವಾಹನ ಬಳಸಿ ಆಲಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೀರು ತೋಕುವದನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀರು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಅಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸವಾಗದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಮನೋರಂಜನೆಗೂ ಸಹ ಇಂಧನದ ಮೊರೆಹೊಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಗೆ ಬಗೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲು ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  ಇಂದು ಸಿಗುವ ಇಂಧನವನ್ನು ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಅವಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೆ ಬಳಸಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿ ತಿಳಿಯುಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅದೆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುಛ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯುಛ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಇಂದು ಇದರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕೋತ ಎಂಬ ಕರಿನೆರಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಮಯಪ್ರಜ್ನೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುತ, ಬೇಡವೆಂದರೂ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ನಟಿಸುತ ಉರಿಯುವ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುವ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಪಿತರಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ರೇಗುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಜ್ನಾವಂತರಾದ ನಾವು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ನಿರುಪಯುಕ್ತವೆಂದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಉಳಿಸಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ ಸಿಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೆ ಬಿಲ್ ಬಂದರೂ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಹಣವಿದ್ದರೂ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಬಗ್ಗೂ ಯೋಚಿಸಿ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೋಲುಮಾಡದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರೂ ಸಹ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ (Global Warming) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಿ ಭೂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಥೇಚ್ಚವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇಂಧನದಿಂದ ಶಬ್ಧಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ, ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಕಡಿಯುವ ಹಸಿರುಮರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸ ಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನು ಬಗೆದು ಅಂತರ್ಜಲವನು ಹೊರತೆಗೆದು ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ನೀರನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡುವಾಗ ಹಿಡಿತವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ವಿದ್ಯುಛ್ಛಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಳಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿನೀರನ್ನು ಪೋಲುಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಭಾವಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ. ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಬಳಸಬೇಕು ಯಥೇಛ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಂದ ಭೂಮಿಯು ಬರಿದಾಗಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿಯಾದಂತೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳು ಆಕ್ರಮಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನವನ್ನಾಗಲಿ, ನೀರನ್ನಾಗಲಿ ಹಿತ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅರಿಯಲಿಕ್ಕೆ, ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

Wednesday, May 2, 2012

|| ಮಿಡಿಯುವ ಹೃದಯಗಳು ||

ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೆಂದು
ನುಡಿದೆ ನೀನು ಮಾತೊಂದು
ಉಸಿರು ದೊರೆತು ಜೀವ ಉಳಿಯಿತು
ನಿನ್ನದೇ ಸೂರಲಿ ನಾನು ಬದುಕುವೆ
ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಾನೆಂದು
ಜೀವ ಬದುಕಿತು ನನಗೆಂದು
ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಥೆಪಡಲಾರೆನು
ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ಇರುವೆ ನನ್ನ ಜೀವನಧಾರೆಯನು ||

ಜಗವ ನೋಡೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೆಪ್ಪೆಯಿದ್ದಂತೆ
ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವೆನು ಸೇವಕನಂತೆ
ನೀ ನನ್ನ ಜೀವಕೆ ರಕ್ಷಿಸೊ ರೆಪ್ಪೆಯಾದಂತೆ
ಕವಚವಾಗಿ ನಾನಿರುವೆನು ನಿನಗೆ
ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲಿ ಕಲ್ಲುಮುಳ್ಳು ಸೋಕದಂತೆ ||

ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಪ್ರಾಣವು ನೀನು
ಈ ಉಸಿರಿಗೆ ಗಾಳಿಯು ನೀನೆಕಣೆ
ಜಗಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕುಣಿಸುವ ರವಿತೇಜನು
ಮಂಜಾಗಿ ಬಂದರೂ
ನನ್ನ ಸೆಳೆಯಲಾಗದು ನಿನ್ನಿಂದ ||

ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಠಿಯಾಗು
ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೆ ನೋಡುವಂತೆ
ಸ್ವಚ್ಛ ಉಸಿರನು ನೀಡುವ
ಹಚ್ಚಹಸಿರಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುವಂತೆ
ಆ ಮನ್ಮಥನೇ ಧರೆಗಿಳಿದು ಬಂದು
ರತಿಯಾಗು ಎಂದರೂ
ನಾ ಹೋಗಲಾರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗಿ ||

|| ಕರುಳಬಳ್ಳಿ ||

ಜಲಚರನು ನಾನು
ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭವ
ನೋಯಿಸಲು ಮನಸಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ
ಹೊರ ಬರುವ ಆತುರದಲಿ
ದಿನವೆಣಿಸುತ ಈಜುತಿಹೆನು ||

ಇಳೆಯ ಇಂಚರವು
ಮನವ ಕದಕುತಿದೆ
ಬಾಹ್ಯ ಜಗದ ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ
ಮೋಹದಲಿ ಚಿತ್ತವನು ಸೆಳೆಯುತಿದೆ ||

ಹೊರದೂಡು ನನ್ನನು ಜಗಕೆ
ಅತಿನೋವನ್ನು ಸಹಿಸದೆ
ಆನಂದದಿ ಮುದ್ದಾಡು
ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲಿ ಈ ಕಂದಮ್ಮನ
ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕಳುಹಿಸು ಹೊರಗೆ
ಕತ್ತರಿಸುತ ಕರುಳಬಳ್ಳಿ ||