Saturday, May 31, 2014

|| ಓ ಬೆಳಕೆ ||

ಕರುಣಾಳು ಶಿರವೆರಗಿ
ನಾ ಬೇಡುವೆ
ನೀ ನೀಡು ಕಿರಿದಾದ
ತಿಳಿ ಬೆಳಕನು
ನೀ ಕರುಣಿಸು ಮಿತಿಯಿರುವ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು
ನೀ ದಯಪಾಲಿಸು ಮತ್ತರಳಲು
ಅವಕಾಶವನ್ನು ||

ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನು
 ನಂಬಿಕೆ
ಅಳಿಸು ಬಾಲ ಬುದ್ಧಿಯ
ತೋರಿಕೆ
ಉಳಿಸು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ದೃಢತೆ
ನನ್ನನೇರಿಸು ಎಲ್ಲರಂತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಳಕೆ ||

ನೀನು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರು
ಕೃಪೆದೋರು
ಅಲೆಮಾರಿ ಅಲೆದಾಟದ
ಬದುಕಿಗೆ
ಹೊಡೆದೋಡಿಸು ಮುಸುಕಿರುವ
ಮಬ್ಬನು
ನನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದು ದಡ
ಸೇರಿಸು ||

ಗೊತ್ತು ಗುರಿಯಿಲ್ಲದ
ಪಯಣದಲಿ
ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಗೌಪ್ಯತೆಯು
ಉಳಿದಿಲ್ಲ
ಬಚ್ಚಿಡಲು ಹೊನ್ನನು
ಗಳಿಸಿಲ್ಲ
ಮನವು ಮಣ್ಣು ಮೋಹವ
ಬಯಸದಿರಲು ||

ಕೃಪೆದೋರಿ ನೀ
ಕರುಣಿಸು
ನನ್ನ ಕೈ ಪಿಡಿದು
ನೀ ನಡೆಸು
ಕರುಣೆಯಲಿ ಕಣ್ಣೀರು
ಆರುವುದು
ನಿರ್ದೇಶಿಸು  ಬೆಳಕೆ
ಮುನ್ನಡೆಯಲು ||

Saturday, May 24, 2014

|| ಮನ್ನಿಸು ||

ಮುನಿಸೊಂದು ಬಂತು ಎಂದು
ನಿನೀಗ ಗುಡುಗುವುದು ಏಕೆ?
ನಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತಿಂದ
ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸೊಬಗು ಬಂತೀಗ
ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನು ತಾನೆ
ಬಿಡು ಕೋಪ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀನೆ ||

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿದ ನೀರಲ್ಲಿ
ಕೈತೊಳೆಯುವ ಕಂದ ನಾನು
ನಿನ್ನ ಮಗುವಂತೆ ಲಾಲಿಸು

ಎದೆಯಲ್ಲಿ
ಮನಸಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಆಶ್ರಯವ ನೀ ನೀಡು ನನಗೆ
ನಿರ್ಗತಿಕನೆಂದು ಪೋಷಿಸು ||

ಮೊಗದಲ್ಲಿ
ಭಾವನೆಯ ತೇರಲ್ಲಿ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಕ್ರೋಧದಾಸನವ ನೀ ತೋಕು
ಒಲವಿನಲಿ ಮನ್ನಿಸು ನೀ ಸಾಕು

ಮೊಗದಲ್ಲಿ
ಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ
ಈ ಎದೆಗೆ ಕನ್ನವ ನೀ ಹಾಕು
ಹುಸಿಮುನಿಸ ನೀ ತೊರೆಯಬೇಕು ||

Tuesday, May 20, 2014

|| ಕ್ಷಮಾರ್ಥಿ ||

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ
ನೇರ ಮಾತಿನಲಿ ಹೇಳುವುನೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ
ಜನ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾರೆ?
ಮುಖಬಿಡ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ತೆಗಳುತಾರೆ
ಸರ್ಯಾದ್ರೆ ಹೊಗಳುತಾರೆ ||

ಒಲವ ಮಾತಿಗೆ ನಂಬಿ ಕೆಡುವ
ಖದೀಮ ನಾನು
ಎದ್ರಸಿಟ್ಟಲಿ ರೇಗಾಡಿ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹ
ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು
ಮೋಹದ ಮಾತನಾಡಲು
ದೂರಾದ ಗೆಳೆತನವು
ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಯಿತು
ಜೀವನವು ||

ಊರುರ ಸುತ್ತಿರಲು ಉಪಯದಿ ಚುರು
ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರಲು
ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ ಸಮಾಜದ
ಸಂಗದಲಿ ಬದುಕಿರಲು
ಮಾಡದ ಕೆಲಸಕೆ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಸಜೆಯಿರದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ||

ಮುಂಗೋಪದ ರಾಯಭಾರಿಯು
ಕಿಸಲ್ ಮಾತಿನ ಹಲುಬಿಗ
ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ
ಕೊರಗುವ ಮೌನಿ
ಸೌಜನ್ಯದಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋರಾಡುವ
ಕ್ಷಮಾರ್ಥಿ ವಿನಯಿ ||

Monday, May 19, 2014

|| ನೆನಪಿನ ವಿಧಗಳು ||

ಸಪೂರಿ ನುಗ್ಗಿ ಚೌಳಿನಲಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದ
ದಿನಗಳಲಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಷ್ಟ್ರು
ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮನಸಿನ ನೆನಪಿನನಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಆಡಿದ ಕಂಬದಾಟದ ಹುರುಪಿನ ನೆನಪು ||

ಒಂಟಿ ಕಾಲಲಿ ಕುಂಟ್ಲೀಪಿಯಾಡುತ
ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲು ಬದಲಿಸಿದಾಗ
ತುತಿಯೆಂದು ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಾಗ
ಜಿರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಮಾಡಿದ ಜಗಳದ ನೆನಪು ||

ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಚರ್ಚೆ ನೆಡೆಯುವಾಗ
ತರಗತಿಯಲಿ ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾದಾಗ
ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ತಿಂದ ಹೊಡೆತದ ನೋವು
ಬೆನ್ನು ಒಡೆದು ರಕ್ತ ಬಂದ ಕಹಿ ನೆನಪು ||

ಬರದಿದ್ದಾಗ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಕೂತಾಗ
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇನು ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಯೋಚನೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದು
ಮಾಡಿದ ನಕಲುಗಳ ನಾಚಿಕೆಯ ನೆನಪು ||

ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳನು ಕೊಯ್ಯುತ
ಖುಷಿಯಲಿ ಕದ್ದು ತಿಂದು ತೇಗುವ ಕ್ಷಣಕೆ
ತವರಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತೋಟದೊಡೆಯನ ಕಂಡು
ಕಾಲುಕೀಳುವಾಗ ಕಮ್ಚಡಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು
ಕದ್ದಿಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಓಡಿದ ಮರ್ಯಾದಿ ನೆನಪು ||