Saturday, January 21, 2012

|| ದೇವನ ಅವತಾರ ||

ದೇಹದ ನೋವಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತೋಂದೇ
ಅಚ್ಚರಿ ಉದ್ವೇಗ ತಿಳಿಸುವ ಮಾತೋಂದೇ
ಸಂಕಟ ಆದಾಗ ಹೇಳುವೆವು ನಾವು ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು
ಆ ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲಿ ಕೂಸಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದೆಂದು ||

ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವ ನೀಡುವಳು ನವಮಾಸ ನರಳಿ
ಕಂದನ ಬೆಳೆಸುವ ಖು‍ಷಿಯಲಿ ದಿನವೇ ಉರುಳಿ
ತನ್ನನು ತಾನು ಮರೆವಳು ಆ ಮಗುವಿನ ನಗೆಯಲಿ
ಹೆತ್ತು, ಹೊತ್ತು ಸಲುಹುವಳು ಸಂತೋಷದಲಿ ||

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೈವವು ಇವಳೇನೆ
ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋ ಗುರುವು ಇವಳೇನೆ
ಆ ದೇವನ ಕೆಲಸವ ಕಡಿತ ಗೊಳಿಸುವ
ಅವತಾರವೇ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ||

ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವೂ ಇಲ್ಲ
ಈ ಅಮ್ಮನ ಆಸರೆಯಲಿ ನೋವೆ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮ್ಮನ ಹೋಲಿಕೆಯು ನುಡಿಯುವ ಬಾಯಿಗೆ
ದೇಶಕ್ಕೆ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯನು ನೀಡುವ ತವಕವು ತಾಯಿಗೆ ||