Wednesday, January 30, 2013

|| ಸೂತ್ರದಾರ ||


ಭಾವ ನಿನದು ದೇಹ ನನದು
ಬಳಸಿದಂತೆ ಬಾಗುವೆ
ಹಾಡು ನನದು ರಾಗ ನಿನದು
ಬರೆವ ಆಶಯ ಅರಿಯದು
ಕಣ್ಣ ಹನಿಯು ಉದುರಿತಲ್ಲ
ಬರೆದ ಪದಗಳ ಅಳಿಸಲು
ಕರ್ಮ ನನದು ಕಾರಣ ನಿನದು
ಕಾಣನು ಕುಣಿಸುವ ಸೂತ್ರದಾರನು ||

No comments:

Post a Comment