Monday, July 23, 2012

|| ಸೋನೆ ಸುರಿದಾಗ ||ರೈತರೆಲ್ಲರು ಮೇಲೆ ನೋಡಲು
ಜನರೆಲ್ಲರು ದಗೆಯಲಿ ಬೇಯಲು
ವಸಂತನ ನಂತರ ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು
ಓಡಿ ಬಂದಿತು ಕಪ್ಪು ಮುಗಿಲು
ತಂಪು ಹನಿಯನು ಸುರಿಸಲು ||

ಬಾಯಾರಿದ ಇಳೆಯಯ ಮೇಲೆ
ಮುಂಗಾರಿನ ಅಭಿಷೇಕವಾಯಿತು
ಬೆವರಿನ ಮಳೆಸುರಿದು ಬಳಲಿದಂತ
ಜನರೆಲ್ಲರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಾಗ
ರೈತರೆಲ್ಲರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು ||

ಜಗವೆಲ್ಲ ತಂಪಾಗಲು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ
ಕನ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಆಸೆಯು ಇಳೆಗೆ
ತಂಪಾದ ಮಳೆಹನಿಯು ಧರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಲು
ಅರಳಲು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು
ದುಡಿವ ಜೀವಗಳಲಿ ಹೊಸ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು ಸೋನೆ ಸುರಿದಾಗ ||

No comments:

Post a Comment