Wednesday, April 27, 2011

|| ಸಿಹಿ ನಗು ||


ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಂದು ನಗುವು ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲಿ
ಸಾಕು ಸಾಕು ಒಂದು ನಗುವು ವಿಶ್ವ ಗೆಲುವಲಿ
ನೋವನೆಲ್ಲ ಮರೆಸುವ, ನಲಿವನೊಂದೆ ಉಳಿಸುವ
ಜೇನಿನಂಥ ಸಿಹಿಯು ಉಂಟು ಮನತುಂಬೊ ನಗುವಲಿ ||

ನಗುತಲಿರಲು ನಮ್ಮ ಮೊಗವು ಎಂಥ ಚಂದವೊ
ನಗುವಿನಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು ಜಗದ ಪ್ರೀತಿಯ
ವೈರತ್ವವನ್ನ ಅಳಿಸಲು, ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು
ಇರಲೆಬೇಕು ಮುಗುಳುನಗೆಯು ನಮ್ಮ ಮೊಗದಲಿ ||

ನಗುವು ತಾನೆ ಮನುಜಗೊಂದು ದೊರೆತ ವರವದು
ಬಲಸು ಅದನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ವೈರಿಯನ್ನ ಮನಿಸಲು
ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಪಸರಿಸಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯಲಿ ಬದುಕಿಸಿ
ಸ್ವರ್ಗವನ್ನ ಭುವಿಗೆ ತರುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದೆ ನಗುವದು ||

No comments:

Post a Comment