Monday, July 11, 2016

ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಾ

ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ
ನೀನೇತಕೆ?
ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋದೆ
ಓ ದೇವತೆ
ಎನನ್ನ ಕಂಡೆ
ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆಯಲಿ
ಈ ಜೀವ ತೊರೆದೆ
ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಲಿ

ನೀರು ತಾಗದ ಹಾಗೆ
ಆ ಕಡಲ ದಾಟಬಹುದು
ಕಂಬನಿ ಸುರಿಯದ ಹಾಗೆ
ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮರೆಯಲಾಗದು
ತುಸು ಜಂಬ ಜರಿದು
ನೀ ಬಾ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ

ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ನಾನಾಗಿ
ನನ್ನ ಕತ್ತು ಉದ್ದವಾಗಿ
ಬಳಿ ಬಾರದೆ ಮುದ್ದಾಗಿ
ಬಹು ದೂರ ಓಡೋಗಿ
ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ನನದಾಗಿ
ಸ್ವಾಧವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ನನಗಾಗಿ

ತೊರೆದ ಬಯಕೆ ಅರಿತಾಗ
ದೊರೆತ ಬದುಕು ಅಳಿದಾಗ
ಕನಸಾಗದ ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಡಾಗ
ರೋಧಿಸದ ಭಾವನೆ ಮಡಿದಾಗ
ಬಾಳ ಸಾರಥಿಯ ನೆನಪಾದಾಗ
ಓಡಿ ಬಾ ಸಂಗಾತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ

No comments:

Post a Comment