Saturday, August 10, 2013

ಸಮ್ಮೋಹನ ಈ ಭಾವಾಂತರಂಗ…..


ಬೇಸರದ ಸಂಜೆಯಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ನಾನು 
ರಾತ್ರಿಯಾದಾಗ ಊಟಕ್ಕು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸುತ್ತುಲು ಹೋದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವಂತಹ ವಾಖ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು... ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀರಸವಾಗಿರುವುದು, ಅದನ್ನು ದೂರಾಗಿಸುವ ಹಂಬಲ ತೋರಿಬಂದವು... ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏತಕೆ ನಾ ಮಧ್ಯ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪರವಹಿಸಿ ಮಾತಾನಾಡಿದನೊ ತಿಳಿಯದಾಯಿತು... ಅದೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆದ ನಿನ್ನ ಗಳೆತನ ಪರಿಚಯದ ಪರದಿಯತ್ತ ಸಾಗಿತು... ಗುರುತು ಪರಿಚಯವಿರದ ನಾವಿಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹರಟೆಹೊಡೆಯುತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಚಯದರಾಗಿದ್ದು ನಿಜವೇ ಎಂಬುದು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು...

ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಾವು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಹರಟಿದೆವು... ಗೆಳೆತನ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಪುಟದಂತೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡಿತು... ಬದುಕಿನ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಮನಸಿನ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇಬ್ಬರಲ್ಲು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆಯ ಅಂಕುರವಾಯಿತು... ನೇರಮಾತುಗಳು ಹಿಡಿಸಿದವು... ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡದೆ, ಮಾತಾಡದೆ, ವಿನಿಮಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿವೇದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹತ್ತಿರದ ಜೀವಿಗಳಾಗಲು ನಾಂದಿಯಾಯಿತು...

ಪ್ರೀತಿಯ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡದೆ ಜೊತೆಯಾದ ಪರಿಯೊಂದು ನಾಟಕೀಯವೆನಿಸಿದರೂ ಅದೇ ಕಡುಸತ್ಯವಾದ ವಾಸ್ಥವ... ನನಗಾಗಿ ನೀ ತೋರುವ ಕಾಳಜಿ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದ ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ನನ್ನಲ್ಲೆ ಕೊರಗುವ ರೀತಿ, ಆದಂತಹ ಖುಷಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದೆನೆಂಬ ಸಂತೋಷ...  ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿ, ವಯಸ್ಸಿನಲಿ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆದರೂ ಭಾವನೆಗಳು ಬೆರೆತಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಅಂದಕೆ, ಚಂದಕೆ ಬೆಲೆಕೊಡದೆ, ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರಗಳು ಗೌಣವಾಗಿ ಜೊತೆಯಿದ್ದರೆ  ನಿನ್ನೊಲುಮೆಯಲೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು...

ಮನಸಿನಲಿ ಮೂಡಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಕನಸಾದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು 
ನನಸು ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ... ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ಸವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರದಲಿ ಸೋಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ... ನನ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಂಧಿಯಾಗಿಸಿ ಜಗಮರೆವ ಕನಸಿನ ಹುಚ್ಚನಾಗಿರುವೆ... ಆನಂದಬಾಷ್ಪದಲೂ ಬರುವ ಕಣ್ಣಿರಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ಇಂಗಿಸುವೆನು... ನೀ ನನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮುದ ನೀಡಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಲು ಅಗ್ನಿ ದೇವನಿಗೆ ಆಜ್ನಾಪಿಸುತ  ಬೇರೆಲ್ಲು ಹೋಗದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೆ ಇರುವೆನೆಂಬ ಭರವಸೆಯ ನುಡಿಗಳು...

ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ, ಸೇರುವ ತವಕದಲಿ ನಾನಿರುವೆ... ಬಾಹ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಗಳು ಜೊತೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಲ್ಲ... ನೋಡದೆ ಇರುವ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಪ್ರೇಮಿಗಳು... ಮನಸು ಮನಸು ಬೆರೆತಾಗ ಉಳಿದವೆಲ್ಲವು ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಾನೊಪ್ಪುವೆ ಎಂಬ ಮಾತು... ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮನಗಳು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿವೆ... ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖವನ್ನು ಬೊಗಸೆಯಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾತುರ... ನಿನಗಾಗಿ ನಾನಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತ ಭರವಸೆಯೆ ಬದುಕಾಗಿರುವೆ...

ನಿಯತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊತ್ತು ಆಗಿರಲು ಸಮ್ಮೋಹನ ಭಾವಾಂತರಂಗ... :)

No comments:

Post a Comment